Etikett: sysselsättningsgrad

Med vilka fakta om integrationskostnader har medborgarna förts bakom ljuset så länge?

Integrationskostnader – De flesta svenska politikerna förespeglade självförsörjande immigranter på 2010-talet men fakta visade redan  då att det inte skulle bli utfallet. Verkligheten blev långt från dessa naiva och vilseledande utfästelser utan konsekvensanalyser. Fråga: Vad behöver vi medborgare veta och förstå för att inte bli förda bakom ljuset igen i den dyraste och principiellt största frågan som politikerna kan påverka? Bakgrund: De politiska partierna med sina riksdagsmän är de som har tillgång till bästa möjliga […]