Sök inlägg

Författare: Redaktionen

Nix to the Six

Flera nya partier kommer att ställa upp i valet 2022. Ett sådant är partiet Nix to the Six som representerar ett nytt koncept för valsamverkan och direktdemokrati. Partiet startade som en plattform på internet (https://www.nix-to-the-six.se) för väljarna att ta avstånd från de sex partier som styrt Sverige under de senaste valperioderna (S, MP, C, L, […]

Kan reglerna för mångkultur bestå när allt blev annorlunda efter beslutet 1975?

Vad är mångkultur? Leif Erixell definierar kärnan i multikulturalism i sin samhällspolitiska ordbok (Liten handbok för alternativa tänkare, Nordberghs förlag 2021) så här: ”…innebär att olika minoritetsgrupper inte bara ska vara jämställda med den s.k. majoritetskulturen – det vill säga ha samma rättigheter och skyldigheter- utan de ska även har särskilda privilegier i form av […]

Med vilka fakta om integrationskostnader har medborgarna förts bakom ljuset så länge?

Integrationskostnader – De flesta svenska politikerna förespeglade självförsörjande immigranter på 2010-talet men fakta visade redan  då att det inte skulle bli utfallet. Verkligheten blev långt från dessa naiva och vilseledande utfästelser utan konsekvensanalyser. Fråga: Vad behöver vi medborgare veta och förstå för att inte bli förda bakom ljuset igen i den dyraste och principiellt största […]

Sveriges invandringspolitik de senaste 50 åren – från tydlighet med villkor till slapp, naiv och kravlös. 

Invandringspolitiken har under de senaste 25 åren varit godhjärtad men utan konsekvensanalyser när flyktingströmmarna p.g.a. utomeuropeiska krigszoner bytte karaktär. Före år 2000 var det främst europeiska flyktingar som i stort sett anpassade sig till det nya landet och blev självförsörjande. Istället blev det i starkt ökad omfattning utomeuropeiska flyktingar som kom från kulturer och religioner […]

Pandemihysteri

Det finns ingen anledning att vara hysterisk över det som kallas pandemi! Enligt tidigare definitioner av ordet ”pandemi” så krävs att människor dör i stor omfattning, men enligt WHO:s omdefinition så räcker det att många smittas. Det har alltid varit fallet med säsongsinfluensorna utan att de kallats pandemier. Officiell statistik visar att det inte finns […]