Månad: december 2021

Sveriges invandringspolitik de senaste 50 åren – från tydlighet med villkor till slapp, naiv och kravlös. 

Invandringspolitiken har under de senaste 25 åren varit godhjärtad men utan konsekvensanalyser när flyktingströmmarna p.g.a. utomeuropeiska krigszoner bytte karaktär. Före år 2000 var det främst europeiska flyktingar som i stort sett anpassade sig till det nya landet och blev självförsörjande. Istället blev det i starkt ökad omfattning utomeuropeiska flyktingar som kom från kulturer och religioner som var i stort okända för svenskarna. Yrkeskompetenser och utbildning var dåligt anpassade för Sveriges arbetsmarknad som framgångsrikt drivit en […]

Pandemihysteri

Det finns ingen anledning att vara hysterisk över det som kallas pandemi! Enligt tidigare definitioner av ordet ”pandemi” så krävs att människor dör i stor omfattning, men enligt WHO:s omdefinition så räcker det att många smittas. Det har alltid varit fallet med säsongsinfluensorna utan att de kallats pandemier. Officiell statistik visar att det inte finns någon väsentlig överdödlighet någonstans under 2020 då det inte fanns något vaccin och inte heller de mediciner som är effektiva […]