Sök inlägg

Nix to the Six

Flera nya partier kommer att ställa upp i valet 2022. Ett sådant är partiet Nix to the Six som representerar ett nytt koncept för valsamverkan och direktdemokrati.

Partiet startade som en plattform på internet (https://www.nix-to-the-six.se) för väljarna att ta avstånd från de sex partier som styrt Sverige under de senaste valperioderna (S, MP, C, L, KD, M) och genom en digital röstningsprocess ta tillbaka den röst som väljaren lade i senaste riksdagsvalet (2018). Därav namnet Nix to the Six.

Syftet var och är att tala om för partierna att de misskött sig och att de inte kunde förvänta sig att de skulle få väljarens röst igen. Övriga riksdagspartier (V och SD) ingår inte i möjligheten att avsäga sin röst då de inte varit i regeringsställning. Inte heller rösterna på de nya partier, som ställde upp i valet 2018 (MED, AfS, m.fl) men inte nådde över spärren, kan tas tillbaka via Nix to the Six av samma skäl.

Nix to the Six har under slutet av 2021 utvecklats till en digital plattform för valsamverkan mellan Fokuspartier och ett marknadsföringsverktyg med hemsidor för dessa partier och möjlighet till finansiering av partierna genom medlemsavgifter och donationer, samt funktioner för digitala omröstningar i de frågor som Fokuspartierna väljer att lägga ut på sina hemsidor. Därmed införs direktdemokrati i alla viktiga frågor som kommer upp i Riksdagen. Läs en mer detaljerad beskrivning här: https://www.nix-to-the-six.se/sv/blogg/306-folkroerelsen-nix-to-the-six-staeller-upp-i-riksdagsvalet-den-11-september

Ett av huvudsyftena med Nix to the Six är att genom valsamverkan mellan nya och därför vanligen små partier uppnå tillräckligt många röster för att komma över riksdagsspärren (4%). De riksdagsplatser som blir resultatet fördelas sedan enligt hur många röster respektive Fokusparti erhåller i valet.

Varje Fokusparti representerar en och endast en huvudfråga och driver den fokuserat! Övriga frågor läggs ut för omröstning bland partimedlemmarna via den digitala röstningsplattformen och Fokuspartiernas representanter röstar i enlighet med folkviljan. Direktdemokrati!

Nu jobbas det med partiledningar för fem fokuspartier och det ryms upp till tolv på portalen.

Ett av de fem fokuspartierna är Invandringsstopp. Det har som mål att reglera invandringstakten så att den understiger assimilationstakten och problemen minskar i diaspororna.

Ett annat av de fem fokuspartierna är Ja till kärnkraft – Nej till vindkraft. Produktion och distribution av elektricitet är en offentlig verksamhet redan i den andra pelaren av de sex i samhällskontraktet.

Ett tredje fokusparti är Rättsstaten. Målen är två, dels att säkra att besluten i riksdagen uppfyller Regeringsformens beredningskrav, dels att det svenska rättssystemet blir så snabbfotat att det kan återta makten från de invandrande klanernas illegala maktutövning.

Nästa två fokuspartier är Bilpartiet och har med pålagor på bränslen att göra och Skolpartiet där alla är besjälade av att förklara för lärarna HUR de ska undervisa i katedern i stället för att bekymra sig om VAD eleverna ska ha för kunskaper med sig ut i livet. Mellan kunskapsnivå och välfärdsnivå finns ett direkt och järnhårt samband. Sverige ska inte bli en framtida misslyckad välfärdsstat.

Ytterligare detaljerad information om Nix to the Six hittar man här.

Donera på 5 sekunder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *