Kategori: Migration

Hur migrationen utvecklats sedan mitten på 1900-talet och hur den påverkat det svenska samhället.

Med vilka fakta om integrationskostnader har medborgarna förts bakom ljuset så länge?

Integrationskostnader – De flesta svenska politikerna förespeglade självförsörjande immigranter på 2010-talet men fakta visade redan  då att det inte skulle bli utfallet. Verkligheten blev långt från dessa naiva och vilseledande utfästelser utan konsekvensanalyser. Fråga: Vad behöver vi medborgare veta och förstå för att inte bli förda bakom ljuset igen i den dyraste och principiellt största frågan som politikerna kan påverka? Bakgrund: De politiska partierna med sina riksdagsmän är de som har tillgång till bästa möjliga […]

Sveriges invandringspolitik de senaste 50 åren – från tydlighet med villkor till slapp, naiv och kravlös. 

Invandringspolitiken har under de senaste 25 åren varit godhjärtad men utan konsekvensanalyser när flyktingströmmarna p.g.a. utomeuropeiska krigszoner bytte karaktär. Före år 2000 var det främst europeiska flyktingar som i stort sett anpassade sig till det nya landet och blev självförsörjande. Istället blev det i starkt ökad omfattning utomeuropeiska flyktingar som kom från kulturer och religioner som var i stort okända för svenskarna. Yrkeskompetenser och utbildning var dåligt anpassade för Sveriges arbetsmarknad som framgångsrikt drivit en […]