Sök inlägg

Etikett: Dan Korn

Kan reglerna för mångkultur bestå när allt blev annorlunda efter beslutet 1975?

Vad är mångkultur? Leif Erixell definierar kärnan i multikulturalism i sin samhällspolitiska ordbok (Liten handbok för alternativa tänkare, Nordberghs förlag 2021) så här: ”…innebär att olika minoritetsgrupper inte bara ska vara jämställda med den s.k. majoritetskulturen – det vill säga ha samma rättigheter och skyldigheter- utan de ska även har särskilda privilegier i form av […]